Prístupové systémy

Čipové

Účelom bezdotykového prístupového systému je bezpečný a kontrolovaný vstup do komerčných budov a inštitúcií, bytovkových domov, kancelárii a podobne.

Systém DEK systém pre kontrolu dverí

DEK

Systém DEK bol najrozšírenejším prístupovým systémom pre kontrolovaný vstup do obytných domov, prípadne priemyselných objektov.